Skriv ut
Kategori: Artiklar

 2-Analyze

Varifrån kommer vi, var står vi nu och vart är vi på väg? Svaret på frågorna är livsviktiga både på kort och på lång sikt. Att måla upp, rita upp modeller hjälper till att kommunicera hur vi uppfattar vad som är på gång och hur detta påverkar hur vi kan handla och det handlingsutrymme vi har.

Ta en titt på Porters fem krafts modell! Detta måste du känna till om din verksamhet för att veta hur konkurrenskraftig du är. Om du inte vet varifrån du kommer vet du heller inte vart du är på väg, eller vilka åtgärder du måste vidta för att komma dit du vill.

Porter, 5-forces

En bra källa till information är internet. Om du är medveten om de faror som finns det mycket fakta att hämta från framför allt de branschföreningar och näringslivssammanställningar som finns för regioner och städer. Farorna lurar i den medvetna felinformation som sprids i framförallt sociala medier. I det här fallet tycker jag att du ska börja med din egen verksamhet.

Vad är ditt SLA (Service Level ofAagreement) Vilket värde ska dina kunder känna att de får tillfredställt av den produkt/tjänst du erbjuder marknaden? Vilken bransch befinner du dig i?

Nu är det dags att du tar på dig glasögonen som gör dig lite mer vidsynt och startar med att se på de trender och strömningar som finns i samhället. Vad håller dina konkurrenter på med? Vad gör dina leverantörer? (kan de bli dina nya konkurrenter?) Vad gör dina kunder? (Kommer de att bli dina nya konkurrenter precis som skett inom livsmedelsindustrin och egna märkesvaror?!)Vem är det som lyckas idag mot alla odds?

Vilket företag utgör paradoxen? (Du vet väl att definitionen av begreppet paradox är "en sanning som står på huvudet för att dra uppmärksamheten till sig".) Här gäller det att tänka "out of the box" du hittar begreppet lite senare men då under begreppet lateralt tänkande. Nu vidare till det ventrala tänkandet d.v.s. inifrån och ut.

Porter_5-forces-2 

Boston-matris

Mostonmatris

 

När du gjort din analys av marknaden och vart den är på väg, är det dags för dina egna produkter och tjänster. Var tjänar du dina pengar idag? Kommer du även i framtiden att göra dina förtjänster här eller är det andra områden som kommer att huvudsakligen stå för din verksamhets ryggrad?

Även här är det viktigt att känna sina kunder och deras värderingar. Köper de ditt utbud bara för att det inte finns någon annan på marknaden eller erbjuder du verkligen ett mervärde? Det kan röra sig både om ett reellt mervärde eller ett känslomässigt mervärde.

 

Bostonmatris-2

 

 

Allt hänger samman!
För att bli framgångsrik gäller att alla delar av verksamheten hänger med.
Vad är det för värde på det erbjudande vi har? Marknadsavdelningen är de som håller reda på kundernas

behov, förväntningar, preferenser och de trendvindar som blåser.
Alla dessa kunskaper måste in till ledningen för produktion och distribution så snart som
möjligt. Senast när marknad identifierat ett kundsegment som är tillräckligt attraktivt att bearbetas måste ledare för de olika funktionerna, produktion, distribution och försäljning uppdateras.
Först när både produktion och distribution och försäljning är "på banan" går det att med framgång lansera produkten / tjänsten.
OBS! Distribution och produktion behöver inte ske i egen regi.

Idéer måste till för att få hjulen att rulla. Du sitter kanske med finansiellt bakbundna
händer men dina idéer kan gräva fram nya öppningar

 

AnalysPlanInnov-01

 

 

 

 

 Horizon-02

 

Tolkar du det som jag ser på det så gäller att innovation måste ske på alla plan. Vi har alla olika roller att spela. Från början är vi lite osäkra i den roll vi antagit, efter ett tag kan vi spelreglerna och funderar på hur vi skulle kunna göra förändringar för att öka värdet på det erbjudande vi ger våra kunder. Med andra ord oberoende om du ser genom ett mikroskop, kikare eller en stjärnkikare är det en underbar verklighet du betraktar var och en med sin egen trend och potential att höja värdet/ minska kostnaderna av erbjudandet.

 

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 2-Analyze - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free