Skriv ut
Kategori: Artiklar

2-Decide

Nu står du där med ett antal möjliga vägar att gå för att nå lönsammare affärer. Här vill man verkligen ha någon att hålla i hand för att komma rätt. Börja med den del som är utanför din egen möjlighet att påverka. Fortsätt med en samlad bild av vad företaget måste behärska/ uppnå för att komma ända fram. Till slut är det dags att testa ditt utvalda alternativ.

Magkänsla med hjälp av vad då?

Det finns många delar som ska med när det blir dags att ta beslut! Eller kör du bara på magkänsla? Tror nog att du vill ta ett så bra beslut som möjligt. Ofta kommer du ändå att fatta ett beslut under risk och du kommer säkert att vara stressad av tidsfaktorn. Men har du någon form av ledstång att hålla dig till kanske du ändå kan känna att du gjort det bästa av situationen.

 

När du analyserade din situation kom du kanske fram till att det endast var några mindre justeringar som behöver göra för att du även i fortsättningen ska ha ett behagligt affärsklimat i din "blå ocean".
Kom du däremot fram till att din blå ocean förvandlats ett rött hav och dina konkurrenter de gulliga guldfiskarna förvandlats till pirayor förvandlar din affärsmiljö till ett "rött hav".  När konkurrenter, lagstiftning och teknikutveckling ständigt gör dig orolig för lönsamhet och framtid, då är det dags att se över verksamheten. Ett första steg är att bestämma sig för vilken effekt som ska uppnås när verksamheten förändras Är det endast mindre justeringar som ska göras räcker det kanske men en ny Produkt/ tjänste-kalkyl.

Om förändringarna är större kanske det behövs nya investeringar och då behövs en investeringskalkyl. Finns tid så är det mer än en typ av investeringskalkyl som behöver göras för att få högsta möjliga beslutssäkerhet.
Nästa steg blir att göra upp en lista av för och nackdelar med de olika alternativen. Det är också lämpligt att vikta de olika för och nackdelarna. Tänk utifrån påverkan på verksamheten och naturligtvis
utifrån relationerna med nuvarande och kommande kunder.
Är dessa förändringar något som ska ympas in i befintlig affärsmodell eller är det något som kräver en egen modell och kanske ett eget varumärke?

Sätt upp hypoteser för vad som händer om du beslutar dig för ett visst alternativ och allt går som det ska(sannolikhet för detta) Sätt också upp hypoteser för att utfallet misslycka och vilka konsekvenser detta får och sannolikheten för detta.

 Vad du är beslutar dig för att göra, bestäm inte att inte göra något alls förrän du åtminstone gått igenom alternativen Sedan kan man alltid säga "I detta företag fattas bara bra beslut!"  

Balanced scorecard 

Som du ser finns det både en kolumn AS-IS d.v.s. hur det ser ut idag och en TO-BE kolumn vilket är ditt önskevärde. Alla fyra delarna i denna del av affärsmodelleringen hänger samman.

Businesscase

Dags att bestämma sig och göra en sammanställning över den affärsmodell som har störs förutsättningar till att bli en lönsam affär!

  

 

 

 

 Enable

Stämmer nu allt?

Du ligger rätt i tiden/ trenden med dina idéer. Ditt företag, dina tjänster och dina produkter är unika. Kostnader och intäkter har du full koll på! Då är det mycket som talar till din fördel. Upp med alla segel och dra iväg. Nästa steg i din planering blir frågan hur arbetet ska organisera.

Dags att redan nu börja fundera på hur du ska formulera dina löften i logiska, begripliga och känsloladdade meningsfulla argument  

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 2-Decide - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free