Skriv ut
Kategori: Artiklar

2-Evaluate

Dags att utvärdera om det vi sysslar med är det som leder till att vi uppnår våra övergripande mål. Det gäller att se på myntets båda sidor, d.v.s. på både risker och möjligheter av den verksamhet vi befinner oss i.

Åt vilket håll?

Analysen gav svaret på frågan. Åt vilket håll är vi på väg? Även om det känns att vi är på rätt väg kan det vara på sin plats att göra en bedömning av de risker och möjligheter som lurar runt hörnet.

Det är din bedömning, både vad det gäller risker och möjligheter och ingen exakt vetenskap. Låt därför även andra "lagkamrater" ta del av den. Bedömningen kommer att vara bra att ha både för att planera in åtgärder för att förstärka eller undvika att händelser inträffar med också i ett senare skede för att göra uppföljningar på utfallet.

  

Hamnar du i det röda fältet när du uppskattar sannolikhet och konsekvenser av att en händelse ska inträffa?
Ödsla inte mer tid, skrinlägg alla planer på att fortsätta

Hamnar du i de gula fälten när du uppskattar sannolikhet och konsekvenser av att en händelse skall inträffa? Vidta åtgärder för att minska på sannolikheten att de skall inträffa och/eller konsekvenserna de får på

Hamnar du i de gröna fälten när du uppskattar sannolikhet och konsekvenser av att en händelse ska inträffa. Skapa en handlingsberedskap för att kunna navigera bort om/när det inträffat 

 

 

Gör nu motsvarande lista över möjligheter som du nyss gjorde för riskerna.

Du är i detta läge en rallyförare, en "Business Architect rally driver". Du går igenom ditt partitur och skriver in dina noter för speciella passager där du måste vara extra vaksam.

 

SWOT

SWOT analysen är en av många varianter av matriser som är lätt att ta till sig Till skillnad mot Bostonmatrisen lägger SWOT-analysen sitt fokus på vilken omgivning företagets verksamhet befinner sig i. Boston analysen hade ju sin utgångspunkt i produkten och för att göra det än mer komplett så hade Ansoff sitt fokus i marknadspotentialen.

 

SWOT

SWOT-list

 

Kalkyl

Antagligen är det i detta läge en produktkalkyl som ska göras. Glöm inte att väga in kostnaderna/ intäkterna för risk/ möjligheter. Lika bra att erkänna nu jag plockade bort en del av kalkylen den del som handlar om produktion, varuförsörjning och nyinvestering. Varje bransch har sina egna förutsättningar och kräver sin egen analys. Känner att det för tillfället ligger utanför syftet med denna sida. Slutresultatet ligger i linje med vad många företag har idag på sista raden. Det som ska räcka till nya satsningar.

 

01- Marknadsavdelningen får uppskatta den månadsvisa/ årliga försäljningen
02- Priset utifrån segmentets villighet att betala för det värde produkten/ tjänsten tillför brukaren.
03- Erhåller kunden någon prisnedsättning p.g.a. volym, frekvens eller storlek på inköp?
04- Får kunden någon kick-back för att den varit trogen under året eller annan period?
05- Vissa varor t.ex. färskvaror blir snabbt föråldrade vem betalar för hanteringen av dessa varor?
06- På vissa varor utgår s.k. REPA-avgift. En avgift för hantering av förpackningsemballaget, oftast betald av tillverkaren
07- Vad kostar det per produkt att ha en säljkår som bearbetar marknaden?
08- Kampanjkostnader kopplade till försäljningsarbetet
09- Marknadsföringskostnader typ övergripande annonsering, "give-aways" PR, internet och olika sociala medier. Glöm inte bort vad det kostar att utveckla marknaden för denna produkt/produktgrupp.
10- Kostnader för att "driva" marknadsavdelningen. Mestadels personalkostnader
11- Produktens del av kostnader för att driva administrationen av företaget
12- Kostnader för driva utvecklingen av produkt, produktsegment eller del av hela företaget. Det senare är det lättaste och utgår då med en procentsats av nettoförsäljningen.
14- Från kalkylunderlag produktionskostnad
20- Från kalkylunderlag investeringskostnad
26- Från kalkylunderlag varuförsörjning
13- Total lönsamhet på produkten
 

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 2-Evaluate - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free