Skriv ut
Kategori: Artiklar

 2-Market

Nya affärsområden kommer andra försvinner. Samma sak gäller för produkter och tjänster. Vad är det vi erbjuder idag? Vilka behov är det vi tillfredställer? Hur passar de nya produkterna in på våra nuvarande men avgående kunder? Och hur passar det in bland våra lojala, trogna kunder? Passar dessa nya erbjudanden in i befintlig produktportfölj behöver vi kanske bara ”ympa” in det nya sortimentet bland våra löften. I annat fall får vi lansera en ny plattform. Om det blir det senare måste vi också ställa oss frågan kommer dessa nya produkter/ tjänster att kanniballister på befintligt utbud?

Jag har valt att ge några exempel från följande delar:
• Övergripande marknadsföring
• Brand marketing vs noname - risker och möjligheter
• Kanaler, med sociala medier och sponsring som special kanaler
• Retorik - vad, vem, hur blir något sagt och accepterat?
• Problem - en marknadsförares bäste vän
• Nätverk

Att arbeta som marknadsförare innebär att man tagit på sig rollen som mental trädgårdsmästare!

Övergripande marknadsföring

Några små reflektioner över begreppen Marknadsföring/ Kommunikation

Annonsering, Träffa dina kunder

Att träffa rätt med sitt budskap är alla marknadsförares högsta önskanan

Man förbereder sig och slipar på sina argument och väger olika scenario mot varandra om vilket alternativ eller mix av alternativ som blir bästa kommunikationsmixen. Ibland ska man ta marknaden med storm, vid andra tillfällen gäller det att försvara det man erövrat eller sprida sitt budskap inifrån en marknad med väl valda budbärare.

Tre olika sätt att sköta kommunikationen/marknadsföringen är:

1.       Massmarknadsföring

2.       Kirurgisk marknadsföring

3.       Informell marknadsföring (PR, lobby-marknadsföring)

“To be able to shape you must stay sharp!”

Man kan säga att Kotler’s, Vem? säger vad? till vem? genom vilka kanaler? fortfarande gäller.

Ser vi till våra tidiga hjältar och krigare så möttes man där på slagfältet mitt emot varandra. Någon ur det ena laget skickade iväg en pil. Man höll noga reda på hur långt den gick. Man kan säga ur marknadsföraren synvinkel var det räckvidden för argumenten. När fienden kom fram till pilen och var på väg att passera så stod de angripna beredda och skickade iväg skurar av pilar. Inte så säkert vem eller vad som blev träffat men en del blev träffade av argumenten. Ur marknadssynpunkt betyder detta en bred satsning av argument för att få önskat beteende bland målgruppen.

Man kan också argumentera med mera precision. Se hur våra skidskyttar gör. De jagar fram längs spåret i jakten på sina måltavlorkunder. När de väl har funnit några ställer de in siktet och avfyrar i rask takt sina argument för att återigen dra vidare mot nya ”kunder”. Vi som står vid sidan av och följer det hela kan ibland se på vindflaggan att vinden är kraftig och därmed avdriften stor. Då gäller det att bedöma hur stor avdrift det kommer att bli i argumenten innan de träffar sitt mål. Vem är det egentligen man vill träffa med sina argument? Talespersoner i målgruppen, de som kommer att föra vidare erfarenheten av att de träffats av argumenten för produkten/ tjänsten.

Den tredje gruppen av marknadsföring är den som bedrivs bakom frontlinjen. Historiskt sett så var det kanske att man släppte hästarna lösa, såg till att soldaterna blev så berusade att de var ur stånd att strida eller att de blev förgiftade och ur den anledningen av obrukbara. I dagens marknadsföring är metoderna betydligt mer sofistikerade även om resultatet pekar åt samma håll. Att sprida tvivel och förvirring inom de interna leden om vad som är rätt eller fel, att framhålla argument som i sig inte behöver vara sanna men som kan förefalla troliga. Sedan tror man på det och handlar därefter.

Du vill säkert liksom dina konkurrenter, ha fler kunder. Större kundmassa att slå ut din kostnadsmassa på.
I första omgången bör du intervjua de kunder som lämnar dig. "Älskling vad är det jag gjort, eller inte gjort, som får dig att lämna mig? Ja, jag skriver älskling för du bör ha ett kärleksförhållande till dina kunder.
Det är väldigt mycket lättare att behålla sina nuvarande kunder än att behöva ut och "ragga nya".

Vad är det som gör att vissa av dina kunder är lojala mot dig? Att en kund är lojal mot dig kan ha flera grunder.
Kanske beror lojaliteten på att Det enda märke som finns. Har inte råd med det märke som jag egentligen vill ha, men detta är det märke som tillfredsställer mina behov näst bäst (acceptabelt värdeerbjudande) Miljöpolitik och sociala ställningstagande, är bäst i klassen. Smak, förpackningar, tillgänglighet och status avgör mitt val. Kan vi med förändringar av nuvarande produkt/ tjänst få kunden att ompröva sitt beslut att lämna oss? Eller är det så att kunden säger, "jag har alltid varit lojal mot ditt märke, X, och dina produkter/tjänster, men nu har min ekonomiska status blivit sådan att jag omprövar mitt beslut om vad som bäst passar mig nu. Märke Y speglar bäst den nya image jag vill bygga upp.

 

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 2-Market - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free