Skriv ut
Kategori: Artiklar

 

Marknad, översikt

 Hur ska kunderna hitta mina produkter/tjänster?

Dags att formulera sitt påstående och bestämma sina argument  (fysiska egenskaper, karaktär och känslopåverkan), samt på vilken plats varan/ tjänsten ska finnas samt genom vilka kanaler den ska torgföras.

 

Som du kommer att se hänger de samtliga ihop men i slutändan ska de leda till samma sak- köp.

Det som över tid gör att vi fattar olika beslut hur vi ska på ut till kunderna är förändringar i kommunikationen. Långt tillbaka i tiden var det på torget marknaden man samlades för att köpa och sälja. Marknaden fungerade också som nyhetsplats. Man fick kunskap om nya produkter och kunde utbyta erfarenheter med andra som har eller har haft produkten. Även andra världsliga nyheter spred sig denna väg. Var nyheten tillräckligt sensationell spred sig budskapet snabbt på platsen. Man kan säga att vi skapat en lokal epidemi. (För att skapa en epidemi krävs det att minst 7% av målgruppen blir ”infekterade” annars dör epidemin ut).

Påstående (Tes)
Ditt argument ät det som dina kunder ser. ”Kom och köp konserverad gröt” Hur reagerar dina kunder på ditt påstående? Kommer de att köpa? Kanske, kanske inte. Ditt påstående är en blandning av dina argument, logos, etos och patos. Det är ett stöd för att uppnå önskad handling.  För mer information se avsnittet om retorik och brand vs no name.

Fysiska egenskaper (Logos)
Vad har varan för fysiska egenskaper? Detta är en av de delar som bygger upp ditt argument. Beroende på vem dina köpare är så har detta mer eller mindre betydelse. Generellt kan man säga att äldre konsumenter värdesätter de fysiska egenskaperna mer än yngre. De äldre konsumenterna har lärt sig att läsa en bruksanvisning eftersom de var med redan när produkten var ny på marknaden och de var tvingade att läsa bruksanvisningen för att få t.ex. tv:n, dvd’n eller digitalkameran att fungera. Yngre personer tar det på intuition och förväntar sig att olika produkter uppför sig på ett likartat sätt.

Karaktär (Etos)
Vem
är det som påstår något? I alla budskap finns det en avsändare. Beroende på om du som avsändare är accepterad eller ej så måste du lägga mer eller mindre tid på att framstå som en oegennyttig person som bara vill upplysa om produkten. Jmfr. När när det annonsera om en ny iPhone. Många köper utan någon eftertanke. Man litar helt enkelt på avsändaren och vet att denne kan man lita på.

Känslomässiga egenskaper (Patos)
Hur känner jag mig när jag köpt denna produkt? För att fortsätta på mobilspåret så känner jag mig väl till mods och känner också att jag får högre status eftersom jag har det senaste och detta uppskattas i mitt nätverk. Andra personer ”känner” ingenting alls eftersom det endast är de fysiska egenskaperna som påverkar köpet. Allteftersom de fysiska egenskaperna blir allt mer lika betyder karaktär och emotionella egenskaper allt mer. Om allt annat är lika blir frågan hur!

Bild på budskapet och sammansättningen Tes, Logos, Etos, Patos

Plats
Den tidig gårdsförsäljningen blev försäljning på marknader av marknadsknallar. Urbaniseringen gjorde att speciella fackbutiker i städerna växte upp. Därefter fick vi butiker som hade samtliga delar under en och samma ägarhatt. Platsen var viktig, parkeringsplatser var viktiga för att fånga den bilburne köparen. City blev utarmat och som ett svar på detta växte/ växer gallerior fram med många fackbutiker samlade under ett och samma tak. City lever upp igen. För de som söker lägstapris på en vara finns nu t.ex. Blocket där man kan hitta på nya och begagnade varor. Det känns som den gamla marknadsplatsen kommit tillbaka igen. Ytterligare ett alternativ är att köpa via internet och hämta ut produkterna från speciella utlämningsställen eller butiker. Vi har kommit fram till den digitala tidsåldern. Shakespear var tidigt ute när han lät Hamlet uttala de berömda orden ”To be or not to be ”. Idag uttalar det snarare som digitalt native d.v.s. den digitala världen är ditt modersmål. Man brukar säga att det är de som är födda 1980 och senare. Sedan har vi de andra digitala invandrare som är mer eller mindre kunniga i den digitala världen. En del av den gruppen är de digitala analfabeterna, en grupp som vi gärna glömmer bort.

Ingen vill vara en nolla alla vill vara etta, men för att lyckas måste man lära sig att värdesätta även nollorna!

Kanaler
Kanalerna en del av platsen. När vi ska skicka ut vårt erbjudande använder vi oss av olika kanaler. Det kan vara ett direkt reklamutskick till hushåll,B2C eller till företag B2B. Denna kommunikation kan också ske via telefoni, post, mail eller sociala- och virala.media. Samma argument som vi började med att utforma kommer att slussas till köparen på olika vägar beroende på till vilken kundgrupp kunden hör. Olika kanaler kan kräva olika språk eftersom mottagarna av budskapet reagerar på olika stimuli.
Retsamt eller...?
Hon retar mig hela tiden, men det tycker jag bara är stimulerande!

 

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 Övergripande marknadsföring - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free