Skriv ut
Kategori: Artiklar

2-Process

Nu vänder vi på sättet att arbeta. Från att ha varit funktionella stuprör där vi kunnat följa en avdelnings arbete från start till mål, ser vi på de processer arbetet i företaget består av.

En process ska bestå av klara tydliga beställningar, hur leveransen ska se ut och när leverans ska ske. Väldigt styrt kan det i första påseendet verka, men inom varje process kan innovations och variationsrikedomen vara stor. Jmf. notställ för improvisation i 2-Organize. Ett annat exempel är elleveransen, vi vet att leveransen består av 230 volt i vägguttaget. Hur leveransen hamnade där är det få som bekymrar sig om. Leverantören bryr sig å sin sida inte om hur leveransen används. Alla är nöjda!

Vad finns det då för incitament att arbeta med processer? För mig finns det en egenskap som sticker ut och det är att överblicken av verksamheten blir så mycket bättre. När det blir dags att arbeta med förändringar blir det mycket lättare att se var och vad som påverkas och förbereda för förändringen.

Jaha ska vi skrota allt vad funktionellt tänkande heter? Nej, jag tycker inte det. Funktionen marknad, funktionen ekonomi, funktionen IT etc. har alla sina egna frågeställningar och detta kräver att dessa system är väl genomtänkta och hänger samman. När det sedan kommer till förändringar är det bra att ta till "processtänket" Att tänka process innebär att vi inte behöver förändra hela verksamheten för att vi ska tillfredställa ett nytt behov.

Processen innebär att kunden upplever att den har ett otillfredställt behov. "Vi" ser till att leverera lösningen på problemet. Tiden däremmellan ser vi till att ta ett antal processtegför att bygga på värdet av produkte/tjänsten för kunden/ beställaren. Det uttalade behovet kan komma från externa eller interna beställare.

 Nedan följer ett antal artiklar till verksamheten sett genom processglasögonen

  • 2-process Wishes
  • 2-process Analyzes
  • 2-process Evaluation
  • 2-process Innovation
  • 2-process Decision
  • 2-process Organisation
  • 2-process Marketing
  • 2-process Project
  • 2-process Doing

 

(Ovanstående är i inne i processen och mer kommer efterhand)

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 2-Process - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free