Skriv ut
Kategori: Artiklar

 2-Project

 Vad är ett projekt?

Ett sätt att driva ett företag i företaget och tydliggöra de resurser som detta kräver. Det är ett sätt att samla resurser från olika håll, internt och externt och med ett bestämt mål. Målet kan delas in i både projektmål och effektmål. Till projektet hör också att det ska vara tidsatt, kvalitets- och prissäkrat.

Men en processorienterad organisation är det lättare att bryta ut och byta ut de delar som inte uppfyller de leveranskrav som finns i nästa led i affärsprocessen. I det läget passar det alldeles utmärkt att genomföra förändringen genom att driva arbetet i projektform. Till projektet hör att det ska finnas en utnämnd beställare och ett dokument som fastställer de krav beställaren har på leveransen. Ur detta kommer två mål som projektledaren ska uppfylla, ett projektmål, som innehåller tid, kostnad och kvalité för genomförandet av projektet och ett effektmål, som innehåller en beskrivning på hur leveransen påverkar det erbjudande som  kunden får. Det kan både röra sig om en inre effektivitet eller som förbättrade prestanda för kunden/ konsumenten.


Att arbeta som projektledare innebär att man är VD för en begränsad del av företaget.

(Ovanstående är i inne i processen och mer kommer efterhand)

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 2-Project - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free