Skriv ut
Kategori: Uncategorised

B-side 

Alla kan vi behöva lite extra inspiration ibland. Det kan vara att gå ut i naturen, gå på gym, dansa eller kansske läsa en spännande bok.  En sådan bok är "The art of war". Krigskonst ett sätt att förstå att dagens problem kanske inte är så unika. Kanske hittar du dina egna likheter och det är bara bra.

Återblick

Vi tycker att vi är så duktiga och kan ta oss an alla problem som dyker upp. Kanske är det sant men det hindrar inte att vi tar till oss metoder som är generella och visat sig fungera under lång tid.
Sun Tzu var en strategisk mästare i krigsstrategi. Han levde för c:a 2400 år sedan, i det område som idag heter Shandong provinsen i Kina.
På Sun Tzu’s tid var det ständiga krig och de olika klanledarna försökte hela tiden tillförskansa sig fördelar genom sina krig och också visa på sin självständighet gentemot centraladministrationen.
 
Deras krig var väldigt gentlemannamässiga, man bestämde tid och plats med fienden och kriget startade inte förrän alla var samlade. I samma anda som senare tiders strider från riddartiden. Vad skiljer egentligen från dagens huliganstrider inför fotbollsmatcher? möjligen att numera bestämmer man tid och plats på internet och att de ”överlevande” efteråt tar sig till Arenan där deras hjältar/ gladiatorer gör upp än en gång.
 
Sun Tzu var motståndare till dessa regisserade strider. Att kriga är en total handling och inget som sker nio till fem. Ett tankesätt som passar väl in i dagens globaliserade värld. Också när det gäller att erövra nya marknader.
 
Sun Tzu var en man som dominerades av vänster hjärnhalvas linjära tänkande. Mycket struktur och mycket färdiga tankegångar för at skapa handlingsplaner. Detta tankesätt tillämpades också i Romarriket med stor framgång ända tills fronten var vid Donaus stränder. Norr om den linje som Donaus sträckning utgör hade man en annan syn på ledarskap, man var gerillakrigare där var och en visste vad som var målet och anpassade sina insatser för optimal slagfärdighet. Eller som en romersk officer en gång uttryckte det ” det hjälper inte att slå ihjäl deras ledare, omedelbart reser en annan person sig ur folkhopen och ropar framåt och alla följer och vet vad som gäller”
 
Jag har valt att i denna del av affärsmodellering använda mig av de steg Sunzi förordar i kombination med dagens snabba informationsutbyte. Där trovärdigheten i de sociala medierna påverkar val av strategier för framgångsrika affärer. Vem är det som styr tankegångarna i dagens sociala medier? Och därmed också våra handlingsmönster!
Jag vet att Sun Tzu's tankegångar har använts affärsmän världen över för att nå affärsmässig framgång. Ta en extra koll i avsnittet 2-Organize och se vad som passar in i din verksamhet
 
Tio principer för framgång i ”krig/ konkurrens” enligt Sun Tzu
1. Handla efter en uppgjord plan först sedan du noga övervägt konsekvenserna
2. Eftersträva alltid maximal vinst, helst utan att använda våld. Hot om våld är effektivast om man inte behöver använda det
3. Försök inte att skada din fiende/ konkurrent, utan fånga honom helskinnad, för att därigenom öka din egen vinst
4. Försvaga konkurrenten innan du anfaller. Detta minskar konkurrentens motståndskraft och du blir relativt sett starkare.
5. Tvinga fienden/ konkurrenten att göra handlingar som han inte vill eller tänkt sig göra särskilt genom att påverka läget och omständigheterna till din egen fördel
6. Utnyttja fiendens/ konkurrentens och dina egna resurser, avsikter och psykologiska tendenser till din egen fördel så att du kan sopa undan konkurrenter med hjälp av rådande omständigheter, makt och läge.
7. Slå alltid till med full styrka mot fiendens svagaste punkt.
8. Var på det klara med att alltid finns för och nackdelar med alla handlingssätt. Utvärdera dessa alternativ. Gör konkurrentens fördelar till nackdelar för denne och deras nackdelar till fördelar för dig.
9. Handla alltid efter hur saker och ting ändrar sig. Du får aldrig hålla dig till ett och samma handlingsmönster över tid. Var uppmärksam på nya omständigheter.
10. Försök alltid att nå dina mål genom indirekta metoder som din fiende inte förväntar sig.

En definition för intelligens: " intelligens är att kunna se likheter där andra inte ser det"
 

Skriv ut
Kategori: Uncategorised

Om area-system.

AREA-system är min anslagstavla för det jag upplevt och varit med om i arbetslivet. Se det som ett komplement till mitt vanliga cv. Det är också en förhoppning att du ska tycka till och komma med synpunkter till förändringar.
Har du något projekt på gång där det behövs extra resurser inom affärsutveckling, marknad eller projektledning så syns vi kanske där, i ditt projekt. Kontakta via fliken kontakt.

Som för alla andra består kompetensprofilen av både Kunskaper, Färdigheter och Personliga egenskaper. Lite olika sammansatt beroende på den aktuella frågeställningen.

Passar i ditt nästa projekt, när du önskar omvandla information och teorier till handlingsplaner och aktiviteter.

Vi hörs!

Skriv ut
Kategori: Uncategorised

Kontakta oss: c Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skriv ut
Kategori: Uncategorised

Välkommen till area-system

Affärsmodeller, varumärke och marknad är i ständig förändring. Här hittar du modeller för att navigera dig rätt till lönsamma affärer.

Några avsnitt är fortfarande lite tunna. Det beror inte på att det saknas underlag, tvärtom, det gäller att välja ut den mest relevanta för att kunna skapa robusta affärsmodeller i en föränderlig värld.
Det kommer mera!

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 B-side - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free