Skriv ut
Kategori: Artiklar

2-Wish

 

Vi går alla och bär på idéer till förändringar vi skulle vilja göra. Tänk om.... För en del stannar det inte bara vid tankar utan de ser till att förverkliga dessa också. Det som var svepande och konturlöst blir allt mer konkret och en del egenskaper underhålls och specialisering sker på vissa egenskaper.

tio dagar före leverans, tio dagar efter leverans, tio månader efter leverans, trettio år efter leverans 

Mål

Håller du med?
Välkommen till en resa från idé till självständighet och vidare utveckling samt de hot och möjligheter som finns på vägen.

Strategi

Hur ska vi gå tillväga för att få vår idé accepterad? Själva är vi helt klart "frälsta" på vår idé, men det finns andra som argumenterar för sina idéer. En bra utgångspunkt är att skapa sig en modell av hur verkligheten kring oss ser ut. Bra att inte behöva uppfinna hjulet igen utan kunna förlita oss på andra som haft liknande "problem" tidigare. Michel E. Porter är en sådan person. Han har formulerat sin "Five Competetive forces" där allt snurrar kring Rivaliteten bland existerande konkurrenter. Denna inre kärna påverkas i sin tur av: hot från nykomlingar i branschen (lycksökare), Hot från substituerande produkter. Sedan finns också förhandlingsstyrkan hos de som ska leverera insatsvaror till och förhandlingsstyrka hos de som ska köpa vår idé. Va, kan man ersätta människan med en maskin? Kan man göra mer än att bara ringa på min mobiltelefon?

Taktik

Det överordnade målet är klart. Strategin, d.v.s. vilka ramat vi måste hålla oss till. Nu gäller det att få till det närliggande agerandet, taktiken, för att få hem ”vinsten”. Som du kommer att se finns det oändliga möjligheter till variation


När jag föddes kunde jag i stort sett inget om allting
efterhand har jag specialiserat mig
Nu kan jag snart allting om i stort sett ingenting.
Dags att bredda sig igen!

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 2-Wish - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free