Skriv ut
Kategori: Artiklar

 

Marknad, översikt

 Hur ska kunderna hitta mina produkter/tjänster?

Dags att formulera sitt påstående och bestämma sina argument  (fysiska egenskaper, karaktär och känslopåverkan), samt på vilken plats varan/ tjänsten ska finnas samt genom vilka kanaler den ska torgföras.

 

Som du kommer att se hänger de samtliga ihop men i slutändan ska de leda till samma sak- köp.

Det som över tid gör att vi fattar olika beslut hur vi ska på ut till kunderna är förändringar i kommunikationen. Långt tillbaka i tiden var det på torget marknaden man samlades för att köpa och sälja. Marknaden fungerade också som nyhetsplats. Man fick kunskap om nya produkter och kunde utbyta erfarenheter med andra som har eller har haft produkten. Även andra världsliga nyheter spred sig denna väg. Var nyheten tillräckligt sensationell spred sig budskapet snabbt på platsen. Man kan säga att vi skapat en lokal epidemi. (För att skapa en epidemi krävs det att minst 7% av målgruppen blir ”infekterade” annars dör epidemin ut).

Påstående (Tes)
Ditt argument ät det som dina kunder ser. ”Kom och köp konserverad gröt” Hur reagerar dina kunder på ditt påstående? Kommer de att köpa? Kanske, kanske inte. Ditt påstående är en blandning av dina argument, logos, etos och patos. Det är ett stöd för att uppnå önskad handling.  För mer information se avsnittet om retorik och brand vs no name.

Fysiska egenskaper (Logos)
Vad har varan för fysiska egenskaper? Detta är en av de delar som bygger upp ditt argument. Beroende på vem dina köpare är så har detta mer eller mindre betydelse. Generellt kan man säga att äldre konsumenter värdesätter de fysiska egenskaperna mer än yngre. De äldre konsumenterna har lärt sig att läsa en bruksanvisning eftersom de var med redan när produkten var ny på marknaden och de var tvingade att läsa bruksanvisningen för att få t.ex. tv:n, dvd’n eller digitalkameran att fungera. Yngre personer tar det på intuition och förväntar sig att olika produkter uppför sig på ett likartat sätt.

Karaktär (Etos)
Vem
är det som påstår något? I alla budskap finns det en avsändare. Beroende på om du som avsändare är accepterad eller ej så måste du lägga mer eller mindre tid på att framstå som en oegennyttig person som bara vill upplysa om produkten. Jmfr. När när det annonsera om en ny iPhone. Många köper utan någon eftertanke. Man litar helt enkelt på avsändaren och vet att denne kan man lita på.

Känslomässiga egenskaper (Patos)
Hur känner jag mig när jag köpt denna produkt? För att fortsätta på mobilspåret så känner jag mig väl till mods och känner också att jag får högre status eftersom jag har det senaste och detta uppskattas i mitt nätverk. Andra personer ”känner” ingenting alls eftersom det endast är de fysiska egenskaperna som påverkar köpet. Allteftersom de fysiska egenskaperna blir allt mer lika betyder karaktär och emotionella egenskaper allt mer. Om allt annat är lika blir frågan hur!

Bild på budskapet och sammansättningen Tes, Logos, Etos, Patos

Plats
Den tidig gårdsförsäljningen blev försäljning på marknader av marknadsknallar. Urbaniseringen gjorde att speciella fackbutiker i städerna växte upp. Därefter fick vi butiker som hade samtliga delar under en och samma ägarhatt. Platsen var viktig, parkeringsplatser var viktiga för att fånga den bilburne köparen. City blev utarmat och som ett svar på detta växte/ växer gallerior fram med många fackbutiker samlade under ett och samma tak. City lever upp igen. För de som söker lägstapris på en vara finns nu t.ex. Blocket där man kan hitta på nya och begagnade varor. Det känns som den gamla marknadsplatsen kommit tillbaka igen. Ytterligare ett alternativ är att köpa via internet och hämta ut produkterna från speciella utlämningsställen eller butiker. Vi har kommit fram till den digitala tidsåldern. Shakespear var tidigt ute när han lät Hamlet uttala de berömda orden ”To be or not to be ”. Idag uttalar det snarare som digitalt native d.v.s. den digitala världen är ditt modersmål. Man brukar säga att det är de som är födda 1980 och senare. Sedan har vi de andra digitala invandrare som är mer eller mindre kunniga i den digitala världen. En del av den gruppen är de digitala analfabeterna, en grupp som vi gärna glömmer bort.

Ingen vill vara en nolla alla vill vara etta, men för att lyckas måste man lära sig att värdesätta även nollorna!

Kanaler
Kanalerna en del av platsen. När vi ska skicka ut vårt erbjudande använder vi oss av olika kanaler. Det kan vara ett direkt reklamutskick till hushåll,B2C eller till företag B2B. Denna kommunikation kan också ske via telefoni, post, mail eller sociala- och virala.media. Samma argument som vi började med att utforma kommer att slussas till köparen på olika vägar beroende på till vilken kundgrupp kunden hör. Olika kanaler kan kräva olika språk eftersom mottagarna av budskapet reagerar på olika stimuli.
Retsamt eller...?
Hon retar mig hela tiden, men det tycker jag bara är stimulerande!

 

Skriv ut
Kategori: Artiklar

2-Do

Nu gäller det att tillämpa alla de förmågor du skaffat dig, antingen det praktiska, teoretiska eller sociala. Det viktigaste är att du tar dig an uppgiften med tillförsikt. Annars kan det bli som det gamla kinesiska uttrycket säger: Om du väntar för länge på nästa steg riskerar du att bli stående på ett ben för resten av ditt liv.

Nu återstår bara att förverkliga alla dina planer. 
Du vet precis hur du vill ha det och känner till alla steg som måste tas för att det ska bli ett lyckat resultat. Låt inte rädslan för att misslyckas för att misslyckas vinna över  glädjen av att lyckas.
Alla dina beslut är en kamp mellan olika överväganden och beslut som ständigt pågår mellan dina öron.
Vem är det egentligen som bestämmer i ditt liv?

 Nedan finner du två grundmodeller hur  beslut kan fattas. Man skulle så här i it-tider kunna få det till att vi är grundformaterade åt ena eller andra hållet.  När det gäller en organisation kan det vara bra att ha några av vardera sorten (undvik extremisterna) för att få rätt balans på besluten. Hur tänker egentligen den lilla fågeln som ska ut och flyga för gången? Kanske har den en bra mentor  som kan pusha på beslut i en viss riktning!.

How_To-01

 Med en sådan inställning kan man också säga
Suck!
- Det är aldrig för sent att ge upp. 

 HowTo-02

Detta var det som hände den lille grabben, som stod där ensam framför den väldige mannen.
Han tog chansen och fick in en riktig "hit".
Grabben hette David och mannen var Goliat.
Resten är historia!

Skriv ut
Kategori: Artiklar

2-Organize

Nu är du på väg. Du vet vad du vill, men vet dina medarbetare vart färden ska gå? Nu gäller det att få alla att dra åt samma håll. Alla måste känna att de har mer att vinna på att hjälpa till att dra åt ett visst håll än att stå utanför. Låter enkelt men är en stor utmaning. Alla måste vinna på den valda färdriktningen: företaget, gruppen, individen. Du är orkesterledare se till att alla spelar samma melodi!

Mot gemensamma mål

Nu vet vi vad vi vill. Då gäller det bara att få alla andra att brinna för samma sak.  Hur gör du för att öka motivationen?

Sitter du i personalledande befattning är det ett måste att du behärskar vad det är som får oss att vilja vara med i teamet och dra åt gemensamma mål

motivation-01

motivation-02

Om någon av er undrar vad motivation 1.0 är för något, så är det överlevnad.

Motivation

Vad är det som får dig att stiga upp på morgonen? Vad är det som håller dig uppe på kvällen? Typ X-drivkraft är ett rakt ackord. Producera dubbelt så många och din monetära belöning blir dubbelt så stor Typ-I drivkraft är lösningsorienterad.  Skapar engagemang men lönsamheten kan gå förlorad på sikt.
==> För att få engagerade, självgående medarbetare får överordnad personal inte ha alltför stark "X" kraft som grund för sin chefs utövande Satsa på ledare med utgångspunkten "I-kraft "för att få ett innovativt företag som blomstrar med liten kraft från piskan När det "brinner" ska personen däremot ha förmåga att peka med hela handen för att få en fungerande kortsiktig lösning. 
Vid X-drive är yttre krafter styrande
I-drive är när drivkraften kommer från inre övertygelse.

 Styr och reglerteknik i ett ledande företag

Det är jag som är chef, det är jag som bestämmer! En inte alltför ovanlig inställning hos en del "chefer".  En ledarstil som kan vara effektiv i vissa i situationer. Fungerar bra om det t.ex. är kris där alla måste agera snabbt och resolut i en given situation. Kan också fungera vid rutinuppgifter och ofta då kopplad till ett rakt ackord. Den andra ytterligheten är "låt gå chefen", vart leder de´.  Ja det kan bli vad för något som helst.  Om motivationen är den rätta bland arbetstagarna kan det bli bra. Men de flesta av oss behöver en återkoppling för att bli bekräftad och finna inspiration inför fortsättningen. Dags att införa en ny ledningsfilosofi. Det här får mig att tänka på högtalare. Det spelar ingen roll vilka signaler systemet skickar iväg om inte signalen ut är tydlig, har de rätta kontakterna är dimensionerade efter systemet och tar hänsyn till själva högtalaren. Hur låter detta för dig?
Om inte allt samverkar kommer vi att få ett system med mycket internt motstånd som riskerar att bränna ut de ingående komponenterna och inte minst kommer det inte att låta harmoniskt. Idet transformerade ledarskapet samspelar alla i ledande befattningar i vilken riktning företaget än ska förflytta sig. Värderingarna ska genomsyra både den interna organisationen, liksom förhållningssätt mot leverantörer och i kontakter med kunder och konsumenter. Kommunicera ut de gemensamma visionerna och målen, våga utmana gamla invanda mönster. Men det går inte, så har vi aldrig gjort, det sitter i väggarna. Uppmaningen blir måla om 4-fun.
Ledord för samtliga delmoment är Ord = Handling

 

challenge

 

Individanpassat 

 

Vi uppträder alla på lite olika sätt beroende både på vad organisationen tillåter oss att göra och vilken "typ" av personlighet vi är. Detta gör att vi passar olika bra i olika situationer. 

personlighet

 

De enskilda personerna visar på betydligt större variation än att hamna i ett fastlåst fack. Exemplen får därför ses som en generalisering.

 

 

Order - Chaos

 

Hur föredrar du själv att ta dig an en uppgift. Vill du läsa manualen först innan du börjar eller kastar du dig handlöst in i handlingarna och litar på din intuition och erfarenhet? Likheter Likheter Likheter LLorder/chaos 

Likheter

Det finns många likheter mellan hur en person mår och hur en organisation mår/ fungerar. Vad är det som gör att trots långvarig, upprepad och kraftiga "övertramp" det ändå går att få både personer och organisationer att prestera bra resultat? Borde inte samtliga vara sjuka? Låt oss ta den sjuka biten först. Jo det finns ett sjukt beteende, det sitter i väggarna brukar man säga. Man har resignerat och blundar därmed för de möjligheter till förändring som finns.  Fokus ligger inte på de gemensamma målen. Fokus ligger på överlevnad. De som klarar de yttre påfrestningarna bäst är de som vaccinerat sig, de som skaffat en yttre sköld mot att brytas ner.
Man ser till att göra tillvaron, Begriplig, Hanterbar och Meningsfull.
Går man vidare så hittar man modeller som förespråkar: krav, kontroll, stöd, för att kunna prestera på hög nivå under lång tid. Gemensamt är att samtliga delar ska vara i balans.

* Omgivningens, miljöns, krav måste vara anpassade till individens, gruppens, förmåga
* Kontrollen, det egna inflytandet över arbetet måste vara accepterat av individ och grupp
* Det måste finnas ett stöd i organisationen från ledning och det egna teamet för att prestationen ska bli optimal.

Alla vill få erkännande för det man gör.  Extra viktigt för ett underbemannat team. I den anorektiska organisationen krymper frihetskänslan, möjligheterna till egen påverkan blir allt mindre. Då blir stödet från organisationen blir allt viktigare. Liksom de verktyg man kan använda för att hantera stressen.
Det finns inget rätlinjigt samband mellan ersättning och prestation utom i några speciella fall. Se avsnitt om I-Drive och X-Drive personligheter. Men det finns en viss grundnivå som måste uppnås för att acceptans ska infinna sig.
 Man kan också säga att ju mer stressade vi blir och ju högre sömnunderskott vi har desto dummare blir vi. Det låter bättre att säga att vid minskad stressnivå och inget sömnunderskott har vi möjlighet att ta tillvara på de förmågor vi fått eller tillskaffat oss i livet.

 

förmåga

 

KASAM - känsla av sammanhang

 

Kasam har sin grund i hur olika krigsfångar klarade av sin internering. De fångar som kunde finna någon mening i den ofrivilliga tillvaro de hamnat i var de som klarade sig bäst. Psykologen Aron Antonovsky är den som förespråkat dessa teorier. Han betonar också att alla delarna är inbördes relaterade till varandra. Antonovskys teorier är en del av det vidare begreppet Salutogent tänkande d.v.s. att se människan som helhet och därmed påverka frisk/sjuktillståndet.

 

 Nedanstående bilder är en liten illustration till hur det här med frihet under ansvar fungerar. Den vänstra bilden visar på hur hjärnan behöver hjälp av noter för att utföra arbetet rätt. Att göra upp listor på det som ska göras och följa den ordningen för att få saker gjorda. I den högra bilden är det mer fritt att uttrycka sig. Märk dock att notstället finns kvar och sätter sina begränsningar. I en oktav finns tolv toner och de har alla ett visst förhållande till varandra. Sedan gör man också en uppdelning mellan major och minor skalor. Totalt innebär detta att du har tjugofyra "dialekter" att behärska för att obehindrat göra dig förstådd och att det låter harmoniskt.

 

 Inprovissation

 

Hur stor är organisationen?

 

Alla spelar en roll! I vissa sammanhang är vi ensamma och kan bara oss hörda i ett fåtal sammanhang. Vi kan också tillhöra ett team t.ex. en reklambyrå eller managementbyrå och utgör då en ensambel i den stora orkestern, "företaget". Tillsammans är vi den stora orkestern och förväntas spela på alla registren. Till ägarnas stora lycka och konkurrenternas fasa.

 

pipe   ensamble   orchestra

 

Bilder från s:t Nicholaikyrkan i Kiel 

 

Skriv ut
Kategori: Artiklar

 2-Project

 Vad är ett projekt?

Ett sätt att driva ett företag i företaget och tydliggöra de resurser som detta kräver. Det är ett sätt att samla resurser från olika håll, internt och externt och med ett bestämt mål. Målet kan delas in i både projektmål och effektmål. Till projektet hör också att det ska vara tidsatt, kvalitets- och prissäkrat.

Men en processorienterad organisation är det lättare att bryta ut och byta ut de delar som inte uppfyller de leveranskrav som finns i nästa led i affärsprocessen. I det läget passar det alldeles utmärkt att genomföra förändringen genom att driva arbetet i projektform. Till projektet hör att det ska finnas en utnämnd beställare och ett dokument som fastställer de krav beställaren har på leveransen. Ur detta kommer två mål som projektledaren ska uppfylla, ett projektmål, som innehåller tid, kostnad och kvalité för genomförandet av projektet och ett effektmål, som innehåller en beskrivning på hur leveransen påverkar det erbjudande som  kunden får. Det kan både röra sig om en inre effektivitet eller som förbättrade prestanda för kunden/ konsumenten.


Att arbeta som projektledare innebär att man är VD för en begränsad del av företaget.

(Ovanstående är i inne i processen och mer kommer efterhand)

Skriv ut
Kategori: Artiklar

 2-Market

Nya affärsområden kommer andra försvinner. Samma sak gäller för produkter och tjänster. Vad är det vi erbjuder idag? Vilka behov är det vi tillfredställer? Hur passar de nya produkterna in på våra nuvarande men avgående kunder? Och hur passar det in bland våra lojala, trogna kunder? Passar dessa nya erbjudanden in i befintlig produktportfölj behöver vi kanske bara ”ympa” in det nya sortimentet bland våra löften. I annat fall får vi lansera en ny plattform. Om det blir det senare måste vi också ställa oss frågan kommer dessa nya produkter/ tjänster att kanniballister på befintligt utbud?

Jag har valt att ge några exempel från följande delar:
• Övergripande marknadsföring
• Brand marketing vs noname - risker och möjligheter
• Kanaler, med sociala medier och sponsring som special kanaler
• Retorik - vad, vem, hur blir något sagt och accepterat?
• Problem - en marknadsförares bäste vän
• Nätverk

Att arbeta som marknadsförare innebär att man tagit på sig rollen som mental trädgårdsmästare!

Övergripande marknadsföring

Några små reflektioner över begreppen Marknadsföring/ Kommunikation

Annonsering, Träffa dina kunder

Att träffa rätt med sitt budskap är alla marknadsförares högsta önskanan

Man förbereder sig och slipar på sina argument och väger olika scenario mot varandra om vilket alternativ eller mix av alternativ som blir bästa kommunikationsmixen. Ibland ska man ta marknaden med storm, vid andra tillfällen gäller det att försvara det man erövrat eller sprida sitt budskap inifrån en marknad med väl valda budbärare.

Tre olika sätt att sköta kommunikationen/marknadsföringen är:

1.       Massmarknadsföring

2.       Kirurgisk marknadsföring

3.       Informell marknadsföring (PR, lobby-marknadsföring)

“To be able to shape you must stay sharp!”

Man kan säga att Kotler’s, Vem? säger vad? till vem? genom vilka kanaler? fortfarande gäller.

Ser vi till våra tidiga hjältar och krigare så möttes man där på slagfältet mitt emot varandra. Någon ur det ena laget skickade iväg en pil. Man höll noga reda på hur långt den gick. Man kan säga ur marknadsföraren synvinkel var det räckvidden för argumenten. När fienden kom fram till pilen och var på väg att passera så stod de angripna beredda och skickade iväg skurar av pilar. Inte så säkert vem eller vad som blev träffat men en del blev träffade av argumenten. Ur marknadssynpunkt betyder detta en bred satsning av argument för att få önskat beteende bland målgruppen.

Man kan också argumentera med mera precision. Se hur våra skidskyttar gör. De jagar fram längs spåret i jakten på sina måltavlorkunder. När de väl har funnit några ställer de in siktet och avfyrar i rask takt sina argument för att återigen dra vidare mot nya ”kunder”. Vi som står vid sidan av och följer det hela kan ibland se på vindflaggan att vinden är kraftig och därmed avdriften stor. Då gäller det att bedöma hur stor avdrift det kommer att bli i argumenten innan de träffar sitt mål. Vem är det egentligen man vill träffa med sina argument? Talespersoner i målgruppen, de som kommer att föra vidare erfarenheten av att de träffats av argumenten för produkten/ tjänsten.

Den tredje gruppen av marknadsföring är den som bedrivs bakom frontlinjen. Historiskt sett så var det kanske att man släppte hästarna lösa, såg till att soldaterna blev så berusade att de var ur stånd att strida eller att de blev förgiftade och ur den anledningen av obrukbara. I dagens marknadsföring är metoderna betydligt mer sofistikerade även om resultatet pekar åt samma håll. Att sprida tvivel och förvirring inom de interna leden om vad som är rätt eller fel, att framhålla argument som i sig inte behöver vara sanna men som kan förefalla troliga. Sedan tror man på det och handlar därefter.

Du vill säkert liksom dina konkurrenter, ha fler kunder. Större kundmassa att slå ut din kostnadsmassa på.
I första omgången bör du intervjua de kunder som lämnar dig. "Älskling vad är det jag gjort, eller inte gjort, som får dig att lämna mig? Ja, jag skriver älskling för du bör ha ett kärleksförhållande till dina kunder.
Det är väldigt mycket lättare att behålla sina nuvarande kunder än att behöva ut och "ragga nya".

Vad är det som gör att vissa av dina kunder är lojala mot dig? Att en kund är lojal mot dig kan ha flera grunder.
Kanske beror lojaliteten på att Det enda märke som finns. Har inte råd med det märke som jag egentligen vill ha, men detta är det märke som tillfredsställer mina behov näst bäst (acceptabelt värdeerbjudande) Miljöpolitik och sociala ställningstagande, är bäst i klassen. Smak, förpackningar, tillgänglighet och status avgör mitt val. Kan vi med förändringar av nuvarande produkt/ tjänst få kunden att ompröva sitt beslut att lämna oss? Eller är det så att kunden säger, "jag har alltid varit lojal mot ditt märke, X, och dina produkter/tjänster, men nu har min ekonomiska status blivit sådan att jag omprövar mitt beslut om vad som bäst passar mig nu. Märke Y speglar bäst den nya image jag vill bygga upp.

 

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 2-Wish - Area System. - lär dig navigera rätt bland marknader & affärsmodeller!
Joomla Templates by Wordpress themes free